ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Zależność tolerancji leczenia onkohematologicznego od wieku

Tolerancja organizmu na silnie działające leki i sposoby leczenia, (a do takich bez wyjątku należą metody zwalczające nowotwory układu krwiotwórczego) zależy zarówno od wieku, jak i od obecności schorzeń towarzyszących. Z kolei występowanie tych schorzeń zwiększa się z wiekiem, więc są to parametry statystycznie, (choć nie indywidualnie) skorelowane. Drugim zagadnieniem, które trzeba tu brać pod uwagę jest możliwa rozbieżność wieku metrykalnego i wieku biologicznego u poszczególnych chorych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki