ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transformacja roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes

Na przestrzeni ostatnich lat opracowano wiele prostych i skutecznych procedur transformacji roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes. Ten glebowy patogen roślin wywołuje powstawanie korzeni włośnikowatych w miejscach zranienia tkanki. Podobnie jak A. tumefaciens jest zdolny do transferu fragmentu swojego megaplazmidu Ri do komórek roślinnych, gdzie ulega on stabilnej integracji i ekspresji. Podczas gdy indukcja transgenicznych korzeni w wyniku infekcji A. rhizogenes zachodzi w stosunkowo krótkim czasie, uzyskanie roślin transgenicznych za pośrednictwem A.

Arabidopsis thaliana – metody genetycznej transformacji

Od wielu lat rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) wykorzystywany jest jako roślina modelowa. Znalazł on szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, genetyce i fizjologii roślin. Ważnym przełomem w metodologii genetycznej transformacji roślin było wykazanie w przypadku Arabidopsis thaliana możliwości uzyskania transgenicznych roślin bez konieczności stosowania kultur in vitro. Metoda transformacji in planta została opisana ponad 20 lat temu. W niniejszej pracy przedstawiono zmiany, jakich dokonano w procedurze genetycznej transformacji Arabidopsis na przestrzeni ostatnich lat.

Cytochemia w biotechnologii roślin – systemy reporterowe z wykorzystaniem genów kodujących ?-glukuronidazę (GUS) i zielono fluoryzujące białko (GFP)

Transformacja genetyczna roślin odgrywa istotną rolę we współczesnej biotechnologii. Genetycznie modyfikowane rośliny budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko jako rośliny uprawne, ale także jako potencjalne bioreaktory do produkcji naturalnych biofarmaceutyków i innych wartościowych metabolitów wtórnych oraz rekombinowanych białek znajdujących zastosowanie w terapii licznych chorób, jako szczepionki, enzymy diagnostyczne i przemysłowe. Trwają intensywne prace nad wykorzystaniem transgenicznych roślin w procesie fitoremediacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki