ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola makrofagów w układzie rozrodczym ssaków: od Paula Ehrlicha do współczesnej immunologii rozrodu

Poród u ssaków prowadzi do wyjścia płodu ze sterylnej, w normalnych warunkach, macicy do środowiska zewnętrznego, gdzie noworodek jest narażony na szereg niebezpieczeństw związanych chociażby z jego natychmiastowym kontaktem z różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy i/lub grzyby chorobotwórcze). Układ odpornościowy ssaków, którego makrofagi są ważnym składnikiem, stara się zabezpieczyć organizm nie tylko przed patogenami, ale i innymi czynnikami stwarzającymi niebezpieczeństwo dla organizmu.

Symptomy programowanej śmierci komórek podczas rozwoju roślin

Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin. Odgrywa ona istotną rolę w embriogenezie i homeostazie dojrzałych organów. W pewnych przypadkach degradacja protoplastu umożliwia prawidłowe funkcjonowanie martwych elementów tkanki. Niektóre symptomy apoptozy opisane u zwierząt zaobserwowano także podczas degradacji komórek i tkanek roślinnych. Mimo podobieństw w przebiegu tych procesów postuluje się, że apoptoza nie jest formą śmierci komórek roślinnych, a pojawiające się wówczas zmiany określa się jako apoptosis-like.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki