ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wysoko- i niskocząsteczkowe fosfatazy kwaśne męskiego układu rozrodczego

Wskazano na różnorodność form molekularnych fosfataz kwaśnych występujących w tkankach i płynach męskiego układu rozrodczego. Podkreślono glikoproteinowy charakter enzymów, różniących się liczbą i strukturą jednostek oligosacharydowych, warunkujących ich mikroheterogenność oraz właściwości molekularne. Szczególną rolę zwrócono na grupę białkowych fosfataz tyrozynowych oraz ich znaczenie diagnostyczne w patofizjologii dodatkowych gruczołów płciowych. Opierając się na badaniach własnych scharakteryzowano fosfatazy kwaśne układu rozrodczego knura.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki