ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DIHYDROTESTOSTERON – ROLA FIZJOLOGICZNA I ZNACZENIE W PATOLOGII U LUDZI

W pracy przedstawiono zarys informacji na temat biochemii, fizjologii i patofizjologii dihydrotestosteronu. Omówiono biochemiczne podstawy działania tego hormonu, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków syntezy, roli enzymu 5-α-reduktazy, receptora androgenowego i szlaków metabolizmu. Zwrócono również uwagę na procesy związane z rozwojem człowieka, w których bierze udział dihydrotestosteron, z uwzględnieniem roli fizjologicznej u obydwu płci.

FARMAKOLOGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI – PRZEGLĄD LEKÓW

Otyłość od wielu lat stanowi rosnący problem populacyjny. Regularnie publikowane statystyki obrazują ciągły wzrost liczby pacjentów zmagających się z tą wieloczynnikową chorobą, niosącą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dla uzyskania efektywnej terapii, poza zmianą stylu życia stanowiącą podstawę leczenia, coraz częściej niezbędne jest holistyczne podejście wykorzystujące farmakoterapię i metody chirurgiczne. Głównym celem pracy był szczegółowy przegląd leków znajdujących aktualnie zastosowanie w farmakologicznym leczeniu otyłości.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki