ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Podczas ciąży organizm matki adaptuje swój metabolizm do potrzeb płodu, zaopatrując go w tlen oraz w odpowiednią jakość i ilość składników pokarmowych. Jednymi z ważniejszych są kwasy tłuszczowe (FA), a szczególnie ich długołańcuchowe wielonienasycone formy (LCPUFA), pełniące ważne funkcje zarówno strukturalne jak i metaboliczne. Płodowa zawartość LCPUFA zależy od diety matki, wydolności łożyska w zakresie transportu LCPUFA oraz endogennej biosyntezy w wątrobie płodu. Łożyskowy transport LCPUFA zależy z kolei od sprawności wyspecjalizowanych układów transportowych (białka wiążące kwasy tłuszczowe, ang. Fatty Acid Binding Proteins, FABPs) znajdujących się zarówno w błonach cytoplazmatycznych komórek syncytiotrofoblastu jak i w ich cytoplazmie. Dzięki tym układom, część LCPUFA zostaje przetransportowana do krążenia płodu a pozostała część, po wniknięciu do cytoplazmy, zostaje wykorzystana do łożyskowej biosyntezy prostanoidów i leukotrienów. Transport LCPUFA odbywa się według określonej hierarchii zależnej od aktualnego zapotrzebowania płodu na określone kwasy tłuszczowe. Hierarchia ta może ulegać zmianie w zależności od trymestru ciąży, zawartości tych FA w łożysku, stężenia we krwi matki czy stężenia we krwi płodu oraz stanów patologicznych przebiegających u matki, w łożysku lub w organizmie płodu. Płodowy deficyt LCPUFA, a przede wszystkim niedobory kwasu arachidonowego (C20:4 n-6; AA), kwasu eikozapentaenowego (C20:5 n-3; EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (C22:6 n-3; DHA) oraz ich prekursorów – kwasu linolowego (C18:2 n-6; LA) i α-linolenowego (C18:3 n-3; α-LN) prowadzą do przedwczesnych porodów, rozwoju hypotrofii płodu, nieprawidłowości rozwojowych siatkówki oraz – układu nerwowego a głównie mózgu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z matczyno-łożyskowo-płodowym metabolizmem LCPUFA w kontekście diety matki, transportu łożyskowego, czasu trwania ciąży oraz rozwoju wewnątrzmacicznego płodu.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki