ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie jest wciąż stosunkowo nowym zagadnieniem, które wzbudza duże zainteresowanie naukowców. Jest także źródłem nadziei dla chorych cierpiących na różne dolegliwości, którzy nie reagują na standardowe metody leczenia. W ostatnich latach, zwrócono uwagę na multipotencjalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ADSCs). Wyróżniają się one swoimi szczególnymi właściwościami proliferacyjnymi i sekrecyjnymi, a także szeroką dostępnością. Co więcej, łatwo je pozyskać oraz hodować in vitro. Wyżej wymienione cechy sprawiają, że wydają się one wyjątkową okazją na poczynienie postępów w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, która jest obiektem wielu badań i dynamicznie się rozwija. ADSCs mogą potencjalnie zostać wykorzystane w leczeniu przewlekłych, niegojących się ranw chorobach takich jak cukrzyca. Rozważa się także nad ich użytecznością w regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej oraz chrzęstnej. Mogą być także zastosowane w medycynie estetycznej w terapiach zapobiegających utracie włosów w łysieniu androgenowym, a także łysieniu typu kobiecego. Ze względu na swoje cechy, komórki te bierze się pod uwagę także jako obiecującą możliwość w leczeniu szeregu chorób neurodegeneracyjnych. Uzyskana z tych doniesień wiedza, może być podstawą do tworzenia różnych, nowoczesnych, alternatywnych metod leczenia, także w wielu innych dziedzinach medycyny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki