ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Neuropeptydy owadów regulują szereg procesów fizjologicznych związanych z rozwojem, rozrodem i behawiorem. Podczas ostatniej dekady zidentyfikowano w tej grupie zwierząt dużą liczbę nowych neuropeptydów o zróżnicowanej funkcji fizjologicznej. Mogą one pełnić rolę neurotransmiterów, neuromodulatorów, a także funkcjonować jak klasyczne hormony. Szereg z nich wykazuje działanie plejotropowe, w tym również aktywność miotropową. W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad strukturą pierwszorzędową i aktywnością fizjologiczną trzech grup neuropeptydów miotropowych: tachykininopodobnych peptydów, sulfakinin oraz peptydów z rodziny FMRFamidu (nazwa rodziny pochodzi od tetrapeptydu wyizolowanego z małża Macrocallista nimbosa). Peptydy z tych grup wykazują dużą homologię strukturalną i podobne działanie jak pokrewne peptydy kręgowców.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki