ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Akwaporyny (AQPs) są rodziną małych, tetrametrycznych białek umożliwiających transport wody i innych małych cząsteczek przez błony biologiczne zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz komórek. U ssaków zidentyfikowano 13 izoform tych białek (AQP0- AQP12), które występują w większości typów komórek organizmu. W gruczole mlekowym stwierdzono obecność 6. akwaporyn (AQP1, AQP3, AQP4, AQP5, AQP7 i AQP9), których rola do dziś nie została w pełni wyjaśniona. Z przeprowadzonych do tej pory badań dotyczących zmian ekspresji akwaporyn w okresie ciąży i laktacji wynika, że AQPs pełnią kluczową rolę w procesie syntezy mleka. AQP1 obserwowano w błonie szczytowej i podstawnej śródbłonka naczyń krwionośnych oraz cytoplazmie komórek wydzielniczych. Prawdopodobnie białko to jest odpowiedzialne głównie za przepływ niezbędnej do produkcji mleka wody z naczyń włosowatych do komórek mlekotwórczych. AQP3 występuje w błonie podstawno-bocznej komórek wydzielniczych i umożliwia transport zarówno wody jak i glicerolu do ich wnętrza. Efektywny transport glicerolu do komórek mlekotwórczych jest konieczny w procesie syntezy tłuszczów mleka. W błonie szczytowej komórek nabłonka pęcherzyków mlekowych obserwowano akwaporynę 4, 5 oraz 7, które najprawdopodobniej umożliwiają przepływ wody do światła pęcherzyków mlekowych, jakkolwiek ich rola do dziś nie jest w pełni wyjaśniona. Analiza lokalizacji i ekspresji akwaporyn, szczegółowe określenie ich roli oraz poszukiwanie czynników regulujących ekspresje AQPs w gruczole mlekowym wydają się bardzo interesujące zwłaszcza w kontekście produkcji mleka i wysokiej wydajności mlecznej. Stąd w niniejszej pracy zebrano i przedyskutowano wszystkie dotychczas opublikowane informacje na ten temat i wskazano szerokie możliwości związane z badaniem akwaporyn w gruczole mlekowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki