ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Amylina jest amyloidogennym polipeptydem wchodzącym w skład patologicznych depozytów odkładanych, w obrębie wysp Langerhansa trzustki, u ludzi i zwierząt w przebiegu cukrzycy typu 2 (ang. Diabetes Mellitus type 2, DM2; Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM) oraz w rozwoju guza insulinowego trzustki. Jednocześnie ten fibrylujący polipeptyd, należący do rodziny białek kalcytoniny, produkowany przez komórki β trzustki, w formie natywnej, odpowiada za regulację wielu procesów fizjologicznych w organizmie. Co więcej, lokalizacja jego receptorów, a być może i ekspresja samego polipeptydu w mózgu, wskazują, że może on pełnić nierozpoznane jeszcze funkcje jako neurohormon. Być może odgrywa też rolę w procesach poznania, uczenia się i pamięci. W pracy przedstawiono neurohormonalną aktywność amyliny z podkreśleniem roli mózgowych receptorów tego polipeptydu w transdukcji sygnałów nerwowych w obrębie centralnego układu nerwowego.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki