ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Z punktu widzenia biologii nowotworów, jednym z najistotniejszych procesów, pozwalających na ich wzrost, rozwój i progresję, jest naczyniotworzenie, głównie na drodze angiogenezy. Nowopowstałe naczynia krwionośne uczestniczą w wymianie substancji odżywczych, gazów oraz metabolitów, jak również stwarzają możliwość rozsiewu komórek nowotworowych w organizmie. Do nowotworów bogato unaczynionych należy nerwiak zarodkowy współczulny. Jest to najczęstszy guz lity u pacjentów pediatrycznych wywodzący się z komórek listewki nerwowej. Nowotwór ten charakteryzuje się stosunkowo wysoką wyleczalnością, lecz zależne to jest od współistnienia wielu cech korzystnych rokowniczo. Niemniej, usprawnienie procesu terapeutycznego stwarza możliwość wyleczenia większej liczby pacjentów. Jednym z kierunków, które dają szanse na efektywniejsze leczenie, jest terapia antyangiogenna. Wydaje się, że neuroblastoma jest nowotworem wrażliwym na działanie inhibitorów angiogenezy, a dotychczasowe badania potwierdzają użyteczność tego typu leków w terapii nerwiaka.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki