ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka. Sugeruje się, że komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego są zdolne do zapoczątkowania rozwoju wielu typów komórek, włącznie z komórkami nerwowymi, mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego, komórek wątrobowych, nabłonka jelit, skóry, płuc i nerek. Najważniejszym pozytywnym markerem dla ludzkich hematopoetycznych i progenitorowych komórek macierzystych jest antygen CD34. Chemicznie, CD34 jest sialomucyną – przezbłonową glikoproteiną. Występuje w dwóch alternatywnych formach: pełnej i skróconej, co jest wynikiem alternatywnego mechanizmu składania mRNA CD34. Sugeruje się, że CD34 pełni rolę w adhezji do zrębu mikrośrodowiska szpiku kostnego. Ekspresję CD34 wykryto na powierzchni śródbłonka małych naczyń krwionośnych. mRNA CD34 był również wykrywany między innymi w wątrobie, śledzionie i grasicy. Wbrew powszechnym dogmatom, ekspresję CD34 wykazano na dojrzałych komórkach tucznych. W ludzkiej krwi obwodowej we frakcji monocytarnej obecne są komórki zwane fibrocytami, których fenotyp charakteryzuje się m.in. obecnością antygenu CD34. W pracy tej przedstawiono najnowsze wyniki badań na temat cząsteczki CD34 i komórek CD34-pozytywnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki