ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym m.in. w skórkach winogron w odpowiedzi na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, infekcje grzybicze. Jest związkiem wykazującym wiele właściwości prozdrowotnych, m.in. o działaniu chemoprewencyjnym, hepatoprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym, może zapobiegać osteoporozie, eliminować otyłość. Właściwości te wynikają m.in. z faktu, że posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Szczególną uwagę poświęca się resweratrolowi w aspekcie chorób związanych z wiekiem. Jego neuroprotekcyjne działanie związane jest z aktywacją enzymów długowieczności – sirtuin oraz z hamowaniem powstawania złogów białkowych. Określenie dokładnych mechanizmów działania resweratrolu z białkami związanymi z procesami neurodegeneracyjnymi może przyczynić się do opracowania nowych, prozdrowotnych strategii jak również do wykorzystania tego związku w terapii wielu chorób.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki