ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Ulepszenie systemu dostarczania substancji cytotoksycznych oraz poprawa ich indeksu terapeutycznego, to priorytetowe zadania stawiane przed środowiskiem naukowym. Bierne dostarczenie koniugatów lek – nośnik, z wykorzystaniem zjawiska przesiąkania naczyniowego jest skuteczne tylko w przypadku bezpośredniego podania ich do środowiska guza litego. Wysoce wskazane jest natomiast selektywne działanie, zdefiniowane jako swoista aktywność tylko i wyłącznie wobec komórek nowotworowych. Idealnym rozwiązaniem dla przedstawionych powyżej warunków wydają się być aptamery. Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie krótkich oligonukleotydowych fragmentów kwasów nukleinowych jako nośników leków, które mogłyby w efektywny sposób poprawić celowane działanie dotychczas stosowanych preparatów. Warto podkreślić, że przy projektowaniu nowych aptamerowych nośników, komórki nowotworowe, do których taki koniugat ma trafiać, muszą charakteryzować się obecnością receptorów „specyficznych” dla nowotworów, np. alfavβ3, VEGF, tie-2, czy c-Met. Ze względu na dobrze sprecyzowany cel molekularny, aptamery umożliwiają precyzyjne dostarczanie do środowiska nowotworu substancji o wysokiej toksyczności. W pracy zwrócono również uwagę na połączenie terapeutycznych i diagnostycznych możliwości jakie dają aptamery. Dlatego prawdziwym przełomem jest jednoczesne dołączenie do aptamerów znaczników fluorescencyjnych i leków przeciwnowotworowych, co umożliwia monitorowanie dystrybucji takich preparatów na poziomie komórkowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki