ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Praca dotyczy ważnego procesu biologicznego, jakim jest autofagia – filogenetycznie stary i konserwatywny mechanizm, którego rola łączy się m.in. z eliminowaniem uszkodzonych i (lub) zużytych części komórki w celu zapobiegania jej całkowitej degradacji. Proces autofagii, będąc jednym z czterech podstawowych mechanizmów śmierci komórki, wymaga działania szeregu genów i czynników wspomagających. W obrębie autofagii wyróżnia się makroautofagię, mikroautofagię, autofagię specyficzną i autofagię zależną od chaperonów. Makroautofagia polega na usuwaniu z komórki fragmentów lub organelli przez formowanie autofagosomu; mikroautofagia to proces dotyczący eliminowania mniejszych elementów komórki przez inwaginację błony lizosomalnej; autofagia specyficzna zachodzi jedynie w peroksysomach, zaś autofagia zależna od chaperonów zachodzi tylko w obecności białek szoku termicznego (hsp). Zjawisko autofagii odgrywa ważną rolę w mechanizmach odporności nabytej oraz wrodzonej. Udział tego procesu zarejestrowano w zakażeniach bakteryjnych, a także wirusowych, a w procesie tych biorą udział m.in. receptory TLR. Ponadto proces autofagii odgrywa ważną rolę zarówno w stanach fizjologicznych, gdzie wykazano jego rolę w stresie i okresie okołoporodowym, jak i patologicznych w wielu schorzeniach, takich jak: choroby nowotworowe, choroby wątroby, mięśni, układu nerwowego, a także w chorobie Crohna.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki