ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między czynnikami endogennymi a środowiskiem. Wśród różnych bodźców zewnętrznych, światło odgrywa kluczową rolę regulacyjną w procesie morfogenezy i prawidłowym funkcjonowaniu organizmów. Rośliny wyczuwają zmiany natężenia, jakości i kierunku padania światła słonecznego i dostosowują do nich swój cykl życiowy. Zidentyfikowano wiele białek, które są zaangażowane w liczne procesy rozwojowe u roślin regulowane przez światło. Spośród nich, na szczególną uwagę zasługuje rodzina białek B-box (BBX) zawierających domeny palca cynkowego typu B-box. Roślinne białka BBX są zaangażowane w nadzór wielu istotnych aspektów rozwojowych. Pełnią rolę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych regulatorów fotomorfogenezy. Niektóre białka B-box sprawują kluczowe funkcje w kontroli czasu kwitnienia i rozwoju kwiatów. Inne, zasadniczo należące do grupy strukturalnej IV, są zaangażowane w mechanizm unikania cienia. Wybrani członkowie rodziny BBX odgrywają ważną rolę w szlakach sygnalizacji hormonalnej. Oprócz funkcji białek BBX w ontogenezie roślin, są one także zaangażowane w odpowiedź organizmów na różne stresy środowiskowe. Ponadto uczestniczą w mechanizmach tolerancji roślin na stresy abiotyczne. W niniejszej pracy podjęto próbę kompleksowego przedstawienia najnowszych osiągnięć, dotyczących rodziny białek B-box, jako reprezentantów strukturalnego i funkcjonalnego polimorfizmu u roślin. Zwrócono również uwagę na udział białek B-box w szlakach sygnałowych generowanych przez zegar biologiczny

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki