ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
BCL11A jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek zawierających domeny palca cynkowego C2H2. Odgrywa on wiele ważnych ról w organizmie zarówno w rozwoju komórek prawidłowych, jak i w procesie transformacji nowotworowej. BCL11A bierze udział w regulacji transkrypcji genów związanych z apoptozą, działając jako czynnik antyapoptotyczny. Wpływa ponadto na prawidłowy przebieg hematopoezy dzięki regulacji podziałów i różnicowania hematopoetycznych komórek macierzystych. Białko BCL11A uczestniczy także w rozwoju limfocytów B, plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych i różnicowaniu komórek naskórka. Dodatkowo jest ono zaangażowane w proces przejścia hemoglobiny płodowej w hemoglobinę dorosłych po urodzeniu, neurogenezę oraz proces kancerogenezy. Wyniki wielu prac pokazują, że podwyższona ekspresja BCL11A w różnych typach nowotworów, np. w raku płuc, raku gruczołu piersiowego, raku prostaty oraz jajnika prawdopodobnie wpływa na rozwój nowotworu oraz krótszy czas przeżycia pacjentów. Ponadto naukowcy wskazują BCL11A jako potencjalny czynnik prognostyczny i predykcyjny niektórych nowotworów, m.in. potrójnie negatywnego raka gruczołu piersiowego, płaskonabłonkowego raka płuc, a także chłoniaków i białaczek B-komórkowych. Podwyższony poziom białka BCL11A u pacjentów z chorobami nowotworowymi prawdopodobnie powoduje zaburzenie szlaków sygnałowych apoptozy, cyklu komórkowego oraz naprawy DNA. Naukowcy spekulują również na temat skutecznej terapii celowanej obejmującej BCL11A w chorobach nowotworowych oraz β-hemoglobinopatiach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki