ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Egzosomy jako niewielkie cząsteczki o budowie pęcherzykowej odgrywają istotną rolę w mikrośrodowisku. Odpowiedzialne są między innymi za przenoszenie i dostarczanie informacji biologicznej do komórek. Poznanie ich budowy i całego procesu powstawania jest ważne między innymi dla znalezienia w przyszłości terapeutycznych punktów uchwytu potencjalnych leków. Proces powstawania egzosomów jest wieloetapowy i oparty na dwóch głównych mechanizmach, tzw. ESCRT-zależnym i ESCRT-niezależnym. Upakowanie białek, lipidów i kwasów nukleinowych w ich powstawaniu odpowiada na kolejnych etapach za ładunek biologiczny jaki przenoszą do komórek. Funkcje jakie pełnią egzosomy, zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne są wciąż przedmiotem badań. Dokładne poznanie roli jaką pełnią egzosomy może pomóc w przyszłości tworzyć nowe leki lub lepiej dopasować terapię leczniczą.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki