ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Limfocyty T regulatorowe o fenotypie CD4+CD25+ (Treg) odgrywają istotną rolę w immunosupresji. Zaburzenia iloœściowe lub jakoœściowe w populacji tych komórek mogą być przyczyną rozwoju chorób autoimmunizacyjnych. W powstawaniu i regulowaniu funkcji limfocytów T regulatorowych ważną rolę pełni gen Foxp3 należący do czynników transkrypcyjnych. Zarówno na poziomie mRNA, jak i białka ekspresja Foxp3 jest ograniczona do komórek CD4+CD25+. Foxp3 hamuje ekpresję genów cytokin na skutek oddziaływań z jednym z kluczowych czynników transkrypcyjnych – NFAT. Wzbudzenie ekspresji Foxp3 w komórkach CD4+CD25- nadaje im w pełni funkcjonalny fenotyp regulatorowy. To odkrycie daje nowy obraz biologii limfocytów T regulatorowych i może przyczynić się do rozwoju terapii w leczeniu schorzeń na podłożu immunologicznym.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki