ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Galektyna-3 (gal-3) należy do rodziny wiążących b-galaktozydy lektyn zwierzęcych i jest jedynym przedstawicielem galektyn typu chimerowego. Zbudowana jest z dwóch strukturalnych domen: domeny N-końcowej zawierającej miejsce fosforylacji i szereg powtórzeń 9-aminokwasowego łańcucha bogatego w Pro, Gly, Tyr i Glu, oraz domeny C-końcowej, w której obrębie występuje sekwencja rozpoznająca węglowodany. W genomie ludzkim gal-3 kodowana jest przez pojedynczy gen LGALS3 zlokalizowany na chromosomie 14, zbudowany z szeciu egzonów i pięciu intronów. Gal-3 może występować zarówno w cytozolu, jak i jądrze komórkowym. Gal-3 zaangażowana jest w wiele biologicznie istotnych procesów, tj. adhezję międzykomórkową oraz adhezję do składników ECM, obróbkę mRNA, wzrost i różnicowanie komórek, cykl komórkowy, sygnalizację komórkową, apoptozę i angiogenezę. Gal-3 bierze udział w regulacji odpowiedzi odpornościowej, wzroście nowotworu i przerzutowaniu. Różnorodność funkcji pełnionych przez gal-3 wiąże się ze znaczną liczbą ligandów, z którymi oddziałuje. Pomimo że gal-3 syntetyzowana jest w cytoplazmie i nie ma żadnej sekwencji sygnalnej, istnieją dowody eksperymentalne świadczące o jej zewnątrzkomórkowej lokalizacji. Rozmieszczenie lektyny wiąże się z szeregiem różnych funkcji, jakie może ona pełnić w komórce.
Author of the article: 
Download the article: 
Keywords pl: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki