ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Nowotworowe komórki macierzyste (NKM; ang. Cancer Stem Cells, CSCs) stanowią odrębną, niewielką część samoodnawiających się, niezróżnicowanych komórek w obrębie nowotworu, które charakteryzują się szczególnie wysokim potencjałem rakotwórczym. Komórki te odgrywają fundamentalną rolę na każdym etapie rozwoju nowotworu od inicjacji poprzez wzrost, nawrót i przerzutowanie. NKM zostały zidentyfikowane in vivo w nowotworach hematologicznych, w guzach litych, jak również in vitro w hodowlach ciągłych ludzkich komórek nowotworowych. Ich identyfikacja opiera się na unikalnych cechach biologicznych i molekularnych związanych z fenotypem NKM, w tym na ekspresji specyficznych powierzchniowych/cytoplazmatycznych markerów i genów, nadekspresji transporterów ABC oraz na testach funkcjonalnych lub ksenotransplantacjach, które determinują zdolność NKM do generowania nowotworów. W pracy przedstawiamy najnowsze osiągniecia z zakresu biologii i regulacji NKM, podkreślając ich rolę w oporności nowotworów na konwencjonalną chemioterapię i radioterapię. Omówiono także potencjał niektórych naturalnych związków do hamowania funkcji NKM, uszkadzania tych komórek i/lub zmniejszania ich oporności na leczenie cytostatyczne oraz powszechne metody stosowane obecnie w badaniach NKM.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki