ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Artykuł skupia się na mechanizmie komórkowym oraz molekularnym działania czterech obiecujących terapii przeciwnowotworowych: elektrochemioterapia, sonoporacja, terapia fotodynamiczna i terapia sonodynamiczna. Elektrochemioterapia polega na zwiększaniu przepuszczalności błony komórkowej pod wpływem pola elektrycznego. W efekcie leki przeciwnowotworowe docierają do komórek nowotworowych w wyższych stężeniach. W sonoporacji fale dźwiękowe rozchodzące się w tkankach powodują ekscytację mikropęcherzyków prowadząc do zmiany w przepuszczalności błony komórkowej i transporcie leków. Terapia fotodynamiczna wykorzystuje reakcję pomiędzy substancją światłoczułą , skumulowaną w tkance nowotworowej, światłem o długości dobranej tak, aby aktywowała substancję światłoczułą oraz tlenem znajdującym się w tkance. Podobnie jak terapia fotodynamiczna, terapia sonodynamiczna, polega na tworzeniu wolnych rodników. Jednakże, w tym przypadku lek jest aktywowany przez ultradźwięki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki