ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano rolę „kaspaz roślinnych” w programowanej śmierci komórki u roślin. Programowana śmierć komórki jest procesem podczas którego w kontrolowany sposób dochodzi do jej obumierania. Kaspazy są cysteinowymi proteazami zaangażowanymi w proces apoptozy w komórkach zwierząt. Hydrolizują one wiązania peptydowe po reszcie kwasu asparaginowego. Rośliny posiadają kilka grup enzymów przypominających kaspazy  wakuolarne enzymy przetwarzające, saspazy, fitaspazy i metakaspazy  które jednak nie spełniają podstawowych kryteriów pozwalających na uznanie ich za kaspazy. Wakuolarne enzymy przetwarzające (VPE) należą do cysteinowych proteaz i mają aktywność kaspaz. Saspazy i fitaspazy, mimo obecności seryny w centrum aktywnym, również wykazują aktywność kaspaz. Metakaspazy natomiast nie mają aktywności kaspaz. VPE występują w wakuoli i aktywują enzymy odpowiedzialne za rozpad tonoplastu. Saspazy i fitaspazy działają częściowo wewnątrz i na zewnątrz komórki. Saspazy aktywują kaskadę enzymów proteolitycznych, natomiast fitaspazy mogą bezpośrednio degradować białka występujące w komórce. Metakaspazy biorą bezpośredni udział w degradacji ważnych dla komórki składników komórkowych, prawdopodobnie proces ten zachodzi w cytozolu. „Kaspazy roślinne”, mimo pewnych podobieństw do kaspaz zwierzęcych, są jedynie ich funkcjonalnymi odpowiednikami, dlatego też nazwę tę piszemy w cudzysłowie. Degradując ważne dla komórki struktury lub białka, doprowadzają do jej śmierci.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki