ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Między komórkami nowotworowymi a komórkami tworzącymi ich mikrośrodowisko zachodzą złożone interakcje warunkujące rozwój i progresję procesu nowotworowego oraz ucieczkę komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego. Spośród wielu populacji komórek zaangażowanych w te procesy, ogromne zainteresowanie budzą w ostatnim czasie mieloidalne komórki supresyjne (ang. Myeloid-Derived Suppressor Cells, MDSC), opisane po raz pierwszy w latach 90 ubiegłego wieku. Stanowią one populację komórek niedojrzałych i heterogenicznych pod względem morfologii (granulocytarne – G-MDSC i monocytarne – M-MDSC), fenotypu, stadium zróżnicowania oraz funkcji. Są one zdolne do upośledzania funkcji limfocytów T cytotoksycznych lub komórek NK wykorzystując do tego różne mechanizmy. Wyniki wielu badań wykazały, że odsetek MDSC we krwi osób chorych na nowotwory jest podwyższony, co koreluje z gorszym rokowaniem. Obecnie MDSC i związane z nimi mechanizmy rozwoju immunosupresji są coraz częstszym celem w immunoterapii przeciwnowotworowej. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej wiedzy na temat zróżnicowanego fenotypu MDSC oraz ich immunosupresyjnych aktywności w nowotworach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki