ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat genomu mitochondrialnego żyta (Secale cereale L.). Podano ogólną charakterystykę mitochondrialnego DNA (mtDNA) żyta uprawnego, charakterystykę mtDNA w liniach cms, przedstawiono organizację genów rybosomalnych 18S i 5S w genomie mitochondrialnym żyta a także genu pol-r, spokrewnionego z genem polimerazy DNA typu B.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki