ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W klasycznym ujęciu wierny i szybki przekaz sygnałów między neuronami ośrodkowego układu nerwowego zapewnia chemiczne przekaźnictwo synaptyczne. Jednak układ nerwowy kontroluje działania zachodzące w różnych skalach czasowych, również poza synapsą. W artykule objaśniamy, w jaki sposób mogą zachodzić, różne czasowo i czynnościowo, zdarzenia w układzie nerwowym, jaka jest w nich rola komórek glejowych, zwłaszcza astrocytów, jak istotną rolę odgrywa w nich przekaźnictwo pozasynaptyczne i ruch receptorów neuroprzekaźników w błonie komórkowej i wreszcie jaką rolę odgrywają transportery i wymienniki neuroprzekaźnikowe w pozasynaptycznej komunikacji i interakcjach neuronalno-glejowych. Wszystko to przybliża nas do zrozumienia w jaki sposób układ nerwowy kontroluje przebieg nie tylko stosunkowo prostych zjawisk, ale też złożonych procesów, jak pamięć i uczenie się.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki