ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) wciąż pozostaje poważnym problemem w zakresie zdrowia publicznego. Główną przeszkodą w eradykacji HIV jest latentny rezerwuar wirusa, który utrzymuje się pomimo długotrwałej, wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART). Terapia może obniżyć wiremię do niewykrywalnego poziomu, jednak posiada takie ograniczenia, jak problemy z adherencją chorych do wieloletniej terapii, krótko- i długoterminowe skutki uboczne, interakcje lekowe, wysokie koszty i możliwość pojawienia się oporności na leki. Ponadto dostępne leki nie dają możliwości całkowitego wyleczenia z infekcji HIV, a ich odstawienie prowadzi do szybkiego wzrostu wiremii. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki wstępnych badań z zastosowania systemu CRISPR/Cas9 w celu wyeliminowania DNA HIV z genomu zainfekowanych komórek. Ogromną zaletą narzędzia do edycji genomu CRISPR/Cas9 jest łatwość zaprojektowania prowadzącego RNA (ang. guide RNA), który kieruje Cas9 do wyznaczonego locus DNA oraz wysoka specyficzność i skuteczność tego narzędzia. Możliwe jest, że CRISPR/Cas9 można łączyć z HAART w celu usunięcia wirusa z latentnie zainfekowanych komórek, czego nie daje się osiągnąć stosując tylko HAART. Mogłaby to być również ostatnia szansa na wyleczenie osób, u których zawiodła klasyczna terapia antyretrowirusowa. Jednak CRISPR/Cas9 ma też pewne ograniczenia. W związku z tym, myśląc o ulepszeniu metody, należy mieć na uwadze testowanie różnych wektorów i miejsc docelowych w genomie HIV oraz badania chemiczne indukcyjnych systemów Cas9, które mogłyby poprawić profil bezpieczeństwa.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki