ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
22
Date of issue: 
Transformacja genetyczna roślin odgrywa istotną rolę we współczesnej biotechnologii. Genetycznie modyfikowane rośliny budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko jako rośliny uprawne, ale także jako potencjalne bioreaktory do produkcji naturalnych biofarmaceutyków i innych wartościowych metabolitów wtórnych oraz rekombinowanych białek znajdujących zastosowanie w terapii licznych chorób, jako szczepionki, enzymy diagnostyczne i przemysłowe. Trwają intensywne prace nad wykorzystaniem transgenicznych roślin w procesie fitoremediacji. Najnowsze, ale także klasyczne techniki i metody cytochemiczne wykorzystywane są na kolejnych etapach zarówno opracowywania technologii genetycznej transformacji roślin, jak i w trakcie ich realizowania. Przykładem takich zastosowań mogą być cytochemiczne metody analiz wykorzystujące tzw. geny reporterowe – uidA (gusA) i gfp, kodujące, odpowiednio, b-glukuronidazę (GUS) i zielono fluoryzujące białko (GFP).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki