ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
24
Date of issue: 
Współczesna diagnostyka chorób rozrostowych krwi obejmuje różnorodne techniki laboratoryjne. Cytometria przepływowa jest obecnie niezbędnym narzędziem do diagnozowania białaczek i chłoniaków, stosowanym obok klasycznej cytologii, cytochemii, cytogenetyki i biologi molekularnej. Ogromną zaletą cytometrii przepływowej jest możliwość wieloparametrowej oceny antygenowej na poziomie pojedynczej komórki nowotworowej. Cytometria przepływowa w diagnostyce ostrych białaczek pozwala określić pochodzenie badanej komórki oraz jej stopień dojrzałości, a zatem jaki jest podtyp badanej białaczki oraz precyzyjnie identyfikuje nietypową ekspresję antygenów, umożliwiając dalsze monitorowanie minimalnej choroby resztkowej. W artykule omówiono aktualną klasyfikację immunologiczną ostrych białaczek, przedstawiono przykładowe panele stosowanych przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce ostrych białaczek wraz z ich interpretacją kliniczną, oraz pokazano graficzne przykłady analizy immunofenotypowej, w oparci o doświadczenia własne Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie. Artykuł ten może stanowić praktyczną pomoc dla osób rozpoczynających immunofenotypowanie ostrych białaczek.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki