ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Określenie rodzaju i liczby markerów molekularnych ma istotne znaczenie dla wyników badań molekularno-genetycznych. Na tym etapie najważniejszym czynnikiem jest powodzenie typu i liczby markerów w znalezieniu przydatnych loci polimorficznych. Stopień polimorfizmu powinien być oceniany przez wartości zawartości informacji o polimorfizmie i heterozygotyczności. Innymi miarami dla markerów molekularnych są również wskaźnik markera, efektywny stosunek multipleksów i stosunek rozdzielczy. Do obliczania tych parametrów dostępne jest różne oprogramowanie. Jednak większość tego oprogramowania została zaprojektowana w bardzo złożonej strukturze i wymagała połączenia z Internetem. Ponadto oprogramowanie to zajmuje dużą ilość pamięci ze względu na złożone wzorce przetwarzania. Uniemożliwia to korzystanie z niektórych tabletów lub telefonów komórkowych. Innym wyzwaniem jest to, że naukowcom z wieloletnim stażem w rolnictwie lub biotechnologii trudno jest nauczyć się obsługi tego oprogramowania. W niniejszym opracowaniu wprowadzono narzędzie obliczeniowe: DEMoMa, oparte na oprogramowaniu Microsoft Excel, które nie wymaga połączenia z Internetem i zostało zaprojektowane w bardzo prosty sposób. To narzędzie przetwarza dane liczbowe uzyskane z markerów molekularnych i wyświetla poziomy aktywności użytych markerów molekularnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki