ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane wcześniej ekto-ATPazami i ekto-apirazami, są enzymami, które w obecności milimolowych stężeń kationów dwuwartościowych hydrolizują pozakomórkowe tri- i difosfonukleotydy. Wiele dowodów wskazuje, że E-NTPDazy uczestniczą w procesach przekazywania informacji z udziałem ATP i purynoreceptorów P2. Funkcja E-fosfohydrolaz ATP w neurotransmisji nie ogranicza się jedynie do usuwania agonistów receptorów P2. Enzymy te poprzez utrzymywanie równowagi pomiędzy stężeniem ATP i adenozyny regulują również szybkość i intensywność odpowiedzi komórek na sygnał purynowy. Zachwianie równowagi [E-ATP]: [E-adenozyna] może prowadzić do wielu groźnych chorób. Jak dotąd nie wyjaśniono sensu występowania w przestrzeniach synaptycznych E-NTPDazy 2. Naszym zdaniem, enzym ten uczestniczy w obniżaniu wysokiego stężenia ATP w synapsie oraz tworzeniu z ATP innego neuroprzekaźnika - ADP.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki