ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Pośród wielu zmian jakie zachodzą wewnątrz komórek, jak i między komórkami istotną rolę odgrywa mikrośrodowisko. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednak proste, gdyż wymaga uwzględnienia wielu procesów i zmian jakie zachodzą zarówno na poziomie fizycznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Mikrośrodowisko tworzone jest przez macierz pozakomórkową oraz komórki, głównie fibroblasty i komórki układu immunologicznego. Niemniej jednak, jego cechy i charakter są zmienne w zależności od miejsca pochodzenia. Ocena wpływu mikrośrodowiska w warunkach fizjologicznych jest ważna do poznania funkcjonowania naszego organizmu. Równie istotne jest zbadanie mechanizmów jakie zachodzą wokół komórek nowotworowych. Poznanie roli fibroblastów i komórek układu immunologicznego w rozwoju tkanki nowotworowej pomoże z czasem lepiej zrozumieć mechanizmy rozwoju nowotworu, a w konsekwencji dobranie odpowiednich terapii leczenia. Stosunkowo niedawno odkrytym i nowym elementem mikrośrodowiska są egzosomy. Odkrycie tych niewielkich cząstek o budowie pęcherzykowej stanowi istotny element w poznaniu rozwoju nowotworów. Egzosomy są odpowiedzialne za przenoszenie i dostarczanie informacji biologicznej do komórek. Tę funkcję zawdzięczają między innymi znajdującym się w ich wnętrzu elementom takim jak DNA, RNA, czy białka niosące informację genetyczną. Z egzosomami wiąże się obecnie wiele nadziei w kwestii wykorzystania ich w terapii przeciwnowotworowej. Dokładne poznanie całego mechanizmu ich powstawania oraz przenoszenia informacji genetycznej jest niezbędne do zrozumienia ich działania i oddziaływania na inne komórki, co istotne może stać się podstawą do opracowania nowych strategii prognozowania, diagnozowania i leczenia wielu schorzeń.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki