ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Choroby nowotworowe są globalnym problemem i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Mechanizm nowotworzenia jest skomplikowany i ciągle poznawany. Wiadomym jest jednak, że wzrost i rozwój nowotworów zależny jest w dużej mierze od powstawania sieci nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza i w jego okolicy, co ma zapewnić komórkom nowotworowym optymalny dostęp do składników odżywczych oraz tlenu. Proces, w którym z naczyń już istniejących powstają nowe nazywany jest angiogenezą i jest on uruchamiany w trakcie nowotworzenia. Do tej pory wyodrębniono szereg czynników, które stymulują angiogenezę w nowotworach. Do grupy tych czynników zalicza się endoglinę, zwaną także antygenem CD105. Jest to białko błonowe, charakterystyczne dla aktywnych, proliferujących komórek śróbłonka, które funkcjonuje jako korecpetor dla rodziny czynników TGFβ. Wykazano, iż endoglina zaangażowana jest w naczyniotworzenie w przypadku wielu nowotworów i jej obecność często koreluje z niekorzystnym przebiegiem choroby. Sprawiło to, iż stała się celem terapii antynowotworowej. W chwili obecnej prowadzone są badania kliniczne I/II/III fazy, które mają na celu potwierdzenie przydatności terapeutycznej przeciwciał TRC105 skierowanych przeciwko endoglinie. Uzyskane dotychczas rezultaty nie są jednak jednoznaczne. Niemniej, opracowywane są innowacyjne strategie leczenia, takie jak szczepionka czy zastosowanie koniugatów przeciwciało-lek, które wydają się być obiecujące.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki