ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Choroba Gravesa-Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy. Choroba Gravesa-Basedowa jest choroba autoimmunologiczną, o złożonej etiopatogenezie, na którą składają się czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. Na obraz kliniczny choroby składają się tyreotoksykoza, rzadziej eutyreoza, wyjątkowo hipotyreoza, wole miąższowo-naczyniowe, orbitopatia tarczycowa, obrzęk przedgoleniowy oraz akropatia tarczycowa. Dane literaturowe dotyczące dokładnej epidemiologii choroby Gravesa-Basedowa są ograniczone. Celem pracy była analiza zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa, chorobowości orbitopatii Gravesa i jej wariantów klinicznych w Europie. Oceny epidemiologicznej dokonano na podstawie publikacji naukowych zawierających dane dotyczące nowych zachorowań na chorobę Gravesa-Basedowa w Danii w latach 1992-2011, w Szwecji w latach 2003-2005 oraz Słowenii w latach 1999-2009. Na podstawie analizy porównawczej zgromadzonych danych statystycznych przedstawiono w pracy częstość występowania choroby Gravesa-Basedowa, oftalmopatii Gravesa oraz jej wariantów klinicznych w Europie z uwzględnieniem zmiennych takich jak: płeć, przedział wiekowy, zróżnicowanie terytorialne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki