ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W artykule przedstawiono mechanizm działania estrogenów i ich znaczenie dla prawidłowego rozrodu samca. W gonadzie męskiej estrogeny produkowane są przez komórki Leydiga i Sertoliego oraz przez kolejne stadia komórek gametogenicznych. Obecność receptorów estrogenowych stwierdzono w jądrach, kanalikach odprowadzających, najądrzach i gruczołach dodatkowych. Estrogeny oddziałują na męski układ rozrodczy pośrednio, regulując wydzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową, i bezpośrednio, wpływając na proliferację, dojrzewanie i funkcje komórek Leydiga i Sertoliego oraz kontrolując podziały, różnicowanie i przeżywanie komórek plemnikotwórczych. Najnowsze badania prowadzone na myszach transgenicznych pozbawionych receptorów estrogenowych i aromatazy dostarczyły jednoznacznych dowodów, że estrogeny i ich receptory są konieczne do prawidłowego przebiegu spermatogenezy i płodności samców. Mimo licznych badań prowadzonych na modelach zwierzęcych, hodowlach komórkowych oraz obserwacji pacjentów z zaburzeniami syntezy estrogenów, wiele aspektów działania tych hormonów na męskie funkcje reprodukcyjne wymaga jeszcze wyjaśnienia.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki