ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Obecność estrogenów w gonadzie męskiej jest dobrze udokumentowana, chociaż ich rola w regulacji funkcji męskiego układu płciowego nie jest w pełni wyjaśniona. Zastosowanie technik biologii molekularnej dostarczyło nowych dowodów, że komórki narządów męskiego układu płciowego są zdolne do produkcji estrogenów drogą aromatyzacji androgenów i są narządami docelowymi dla estrogenów. Aromataza cytochromu P450 oraz obydwie izoformy receptorów estrogenowych podlegają ekspresji nie tylko w komórkach Leydiga i Sertoliego, ale również w komórkach germinalnych, plemnikach oraz komórkach nabłonka przewodzików odprowadzających i najądrza. Z uwagi na szeroką dystrybucję aromatazy i receptorów estrogenowych w komórkach męskiego układu płciowego, rola estrogenów w męskim rozrodzie wydaje się bardziej skomplikowana niż wcześniej przypuszczano.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki