ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Przewlekłe, nadmierne spożycie alkoholu niesie za sobą zmiany strukturalne wątroby, mózgu i innych narządów oraz jest związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na pewne rodzaje nowotworów. Metabolizm etanolu prowadzi do powstania aldehydu octowego i kwasu octowego. Aldehyd octowy tworzy addukty z DNA i białkami, zmniejsza wydajność systemów naprawy DNA, a także zmniejsza poziom glutationu, peptydu biorącego udział w detoksyfikacji. Podczas metabolizmu etanolu przez cytochromy oraz przez dehydrogenazę alkoholową i oksydazę ksantynową powstają także wolne rodniki. Właściwości kokarcynogenne etanolu związane są również z niedoborami witamin i mikroelementów, takich jak: witamina A, folian, cynk, selen oraz z możliwością indukcji cytochromu P-450 2E1, związanej z szybszą aktywacją różnych prokarcynogenów. Powstawanie nowotworów może również zależeć od swoistych mechanizmów, jakimi się charakteryzują różne narządy układu pokarmowego. W przypadku wątroby mechanizmy te mogą prowadzić do przewlekłego zapalenia oraz marskości, na podłożu której często dochodzi do raka wątrobowo-komórkowego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki