ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Otyłość od wielu lat stanowi rosnący problem populacyjny. Regularnie publikowane statystyki obrazują ciągły wzrost liczby pacjentów zmagających się z tą wieloczynnikową chorobą, niosącą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dla uzyskania efektywnej terapii, poza zmianą stylu życia stanowiącą podstawę leczenia, coraz częściej niezbędne jest holistyczne podejście wykorzystujące farmakoterapię i metody chirurgiczne. Głównym celem pracy był szczegółowy przegląd leków znajdujących aktualnie zastosowanie w farmakologicznym leczeniu otyłości. Obejmuje ona zarówno leki dedykowane, jak i mogące wpływać na ubytek masy ciała. Do pierwszej grupy zalicza się orlistat – inhibitor lipazy trzustkowej i żołądkowej, który prowadzi do redukcji wchłaniania tłuszczów w jelicie cienkim. Bupropion hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy, zmniejsza apetyt oraz zwiększa wydatkowanie energii poprzez zwiększoną aktywność dopaminy i proopiomelanokortynową aktywację neuronalną. Ujemne sprzężenie zwrotne występujące w neuronach proopiomelanokortynowych uniemożliwia długotrwałą skuteczność, stąd dla zwiększenia efektywności w leczeniu bupropionem dołącza się naltrekson, będący antagonistą receptorów opioidowych. Wzbudzająca kontrowersje katyna swoją budową przypomina amfetaminę i tak jak ona zmniejsza apetyt oraz pobudza aktywność psychoruchową. Jednak mechanizm jej działania prowadzący do redukcji wagi nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony. W pracy omówiono również leki, których nie stosuje się bezpośrednio w leczeniu otyłości, lecz wpływają one na redukcję masy ciała. W grupie tej znalazł się przeciwdrgawkowy topiramat oraz metformina – lek stosowany w cukrzycy typu 2. Reguluje ona gospodarkę glukozową i uwrażliwia tkanki na insulinę, co, poza działaniem hipoglikemizującym, przyczynia się do obniżenia masy ciała. Niezwykle obiecującą grupą leków w leczeniu otyłości są także analogi GLP-1, do których należy długodziałający liraglutyd. Poza farmakoterapią otyłości, publikacja opisuje czynniki ryzyka prowadzące do rozwoju otyłości, niefarmakologiczne metody leczenia oraz stosowane w przypadku braku skuteczności innych metod leczenie chirurgiczne. Skuteczne leczenie otyłości stanowi istotny element pierwotnej i wtórnej profilaktyki kardiometabolicznej; ta z kolei ogranicza rozwój wielu chorób przewlekłych, co przynosi korzyści zarówno jednostkowe, jak i populacyjne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki