ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Podczas, gdy dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH) powstaje zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondriach, utlenianie NADH do NAD+ zachodzi tylko w mitochondriach. Po wzbudzeniu światłem ultrafioletowym cząsteczki NADH emitują fluorescencję o długości fali 460 nm. Zjawisko to zostało wykorzystane do nieinwazyjnej oceny czynności mitochondriów w naskórku przedramienia w spoczynku, w czasie niedokrwienia i reperfuzji przez metodę mierzącą fluorescencję skóry zależną od przepływu krwi (ang. Flow Mediated Skin Fluorescence, FMSF). Fluorescencja skóry pochodzi z najbardziej zewnętrznej, do 0,1 mm, warstwy naskórka. Przedstawiona praca poglądowa podsumowuje podstawowe zasady metody FMSF, wyjaśnia proponowane parametry charakteryzujące spoczynkową i dynamicznie zmieniającą się fluorescencje oraz porównuje tę metodę z oceną mikrokrążenia skórnego przy pomocy laserowego przepływomierza Dopplerowskiego. W pracy przedstawiono również ograniczenie nowatorskiej i obiecującej metody FMSF.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki