ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Folikularne komórki dendrytyczne (ang. follicular dendritic cells, FDC) stanowią odrębną populację komórek prezentujących antygen i różnią się od mieloidalnych komórek dendrytycznych pochodzeniem, funkcją oraz obecnością odmiennych markerów powierzchniowych. FDC występują w obrębie strefy limfocytów B grudek chłonnych wtórnych narządów limfatycznych i odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju ośrodków rozmnażania Mają one zdolność wychwytywania kompleksów antygen-przeciwciało, które przez długi czas (miesiące, a nawet lata) mogą pozostawać na ich powierzchni. Wypustki cytoplazmatyczne FDC tworzą gęstą sieć oplatającą limfocyty B. Bezpośredni kontakt między FDC i limfocytami B jest bowiem niezbędny w procesach mutacji somatycznej, dojrzewania powinowactwa, przełączania klas oraz powstawania limfocytów B pamięci immunologicznej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki