ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Jony wapniowe oraz białka wiążące wapń pełnią funkcję w wielu procesach komórkowych. Wśród białek wiążących jony Ca2+, mających motywy EF-hand, wyróżnia się grupę białek zwaną rodziną białek S100. Większość białek S100 została odkryta w ostatnim dziesięcioleciu i rodzina ta obecnie liczy 20 białek. Są to białka o podobnej strukturze pierwszorzędowej, gdyż wykazują 30–60% identycznosci w sekwencji aminokwasowej. Poszczególne białka S100 występują w określonych komórkach i tkankach, a ich funkcja nie jest w pełni wyjaśniona. Jednakże sugerowany udział białek S100 w wielu procesach, takich jak: fosforylacja, regulacja aktywności enzymów, adhezja, przeżywalność i regeneracja neuronów bądź apoptoza komórek nerwowych, wskazuje, że białka te mogą odgrywać ważną rolę w komórce oraz w komunikacji międzykomórkowej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki