ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Oenocyty owadów są dużymi komórkami pochodzenia ektodermalnego, pełniące plejotropowe funkcje fizjologiczne. Aktywność fizjologiczna oenocytów wskazują na ich kluczową rolę w rozwoju i przeżywaniu owadów. Komórki te są zaangażowane w równowagę metaboliczną, w tym metabolizm lipidów, w której pośredniczą między innym peptydy insulinopodobne. Węglowodory syntetyzowane przez oenocyty są źródłem składników kutikularnych, przyczyniają się do zachowania bilansu wodnego oraz wykorzystywane są do syntezy feromonów i tym samym zaangażowane są w modulowanie zachowań godowych owadów. Wykazano również udział oenocytów w biosyntezie hemoprotein, które wpływają na szereg procesów fizjologicznych. Wysoki poziom reduktazy NADPH cytochromu P450 w oenocytach wskazuje na udział tych komórek w metabolicznej odporności na insektycydy i procesach detoksykacji. Przekształcenie w oenocytach wolnych kwasów tłuszczowych do bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i węglowodorów, przy udziale czynnika jądrowego 4α (dHNF4), pozwala na zachowanie prawidłowego bilansu wodnego w ciele owadów oraz zabezpiecza je przed utratą wody. Oenocyty są źródłem peptydu semaforyny, który przyczynia się do kierowania wzrostem aksonów, a tym samym różnicowania neuronów. Oenocyty, jako homologi wątroby ssaków, stanowią także model do badań biomedycznych, w tym nad niealkoholową stłuszczeniową choroba wątroby (NAFTL), starzeniem, stresem czy długowiecznością.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki