ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Powstawanie osteoklastów – osteoklastogeneza – jest procesem tworzenia wielojądrowych komórek zdolnych do resorbowania macierzy kostnej podlegającym precyzyjnej regulacji licznymi śœcieżkami sygnałowymi. Fuzja wywodzących się ze szpiku makrofagów, kontrolowana cytokinami oraz ligandami uwalnianymi lub eksponowanymi przez komórki koœciotwórcze – osteoblasty – prowadzi do powstania wielojądrzastych osteoklastów. Omówiono strukturę i funkcję tych komórek oraz przedstawiono wpływ czynników osteotropowych, cytokin i niektórych stanów patologicznych na proces powstawania tych komórek i ich aktywnośœci.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki