ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Obecnie w leczeniu chorób nowotworowych wykorzystywane są głównie leki antymitotyczne skierowane przeciwko mikrotubulom. Skutecznie hamują one podziały komórek nowotworowych, lecz odznaczają się wysoką toksycznością również wobec prawidłowych komórek organizmu. Stwarza to konieczność poszukiwania alternatywnych leków, skierowanych przeciwko innym niż tubulina białkom zaangażowanym w mitozę. Potencjalnym celem dla tego typu leków może być Haspina. Jest to kinaza zaangażowana w segregację chromosomów podczas podziałów komórkowych. Posiada tylko jeden znany substrat – treoninę 3 histonu H3 – i jest obecna we wszystkich proliferujących komórkach. Wiadomo, że w niektórych komórkach nowotworowych jej poziom jest wyjątkowo wysoki. Znanych jest wiele inhibitorów Haspiny, najpopularniejsze z nich to 5-jodotubercydyna i CHR-6494. Dowiedziono, że ich zastosowanie prowadzi do zaburzeń w przebiegu mitozy i może skutkować apoptozą. Efekt ten jest szczególnie wyraźny w przypadku komórek nowotworowych. Jeden z inhibitorów – CHR-6494 – został przetestowany in vivo na myszach z wszczepionymi ludzkimi komórkami nowotworu jelita grubego. U myszy leczonych inhibitorem nastąpiło zahamowanie wzrostu guza w porównaniu z grupą kontrolną. Nie zauważono przy tym żadnych oznak toksyczności testowanego środka. Nie wiadomo, z czego wynika wysoka wrażliwość komórek nowotworowych na działanie inhibitorów Haspiny i temat ten z pewnością wymaga dokładnego zbadania. Biorąc pod uwagę niewystarczającą skuteczność testowanych dotychczas leków skierowanych przeciwko kinazom mitotycznym, doniesienia na temat Haspiny wydają się obiecujące. W chwili obecnej nie są jednak prowadzone testy kliniczne żadnego leku skierowanego przeciwko Haspinie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki