ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Neuropeptydy owadów produkowane są w układzie neuro-endokrynowym i zaangażowane w wielu procesach życiowych owadów najliczniejszej grupy zwierząt żyjących na Ziemi. W ostatnim dziesięcioleciu zidentyfikowano w tej grupie organizmów wiele nowych neuropeptydów, które często mają działanie plejotropowe. Pełnią one rolę neurotransmiterów, neuromodulatorów lub funkcjonują jako klasyczne hormony. W niniejszej pracy scharakteryzowano najważniejsze rodziny hormonów peptydowych owadów, takie jak: peptydy z rodziny AKH/RPCH, pirokininy, tachykininy, miosupresyny i peptydy z rodziny FMRFa/FLRFa, sulfakininy, peptydy regulujące rozwój i linienie, allatotropiny i allatostatyny, peptydy diuretyczne i antydiuretyczne, peptydy z rodziny CAP i periwiscerokininy, proktolina oraz CCAP. Dodatkowym aspektem poruszonym w pracy jest możliwość wykorzystania neuropeptydów owadów przy opracowywaniu bezpiecznych insektycydów nowej generacji oraz farmaceutyków mających zastosowanie w medycynie.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki