ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
24
Date of issue: 

Ocena immunofenotypu komórek jest jedną z ważnych metod umożliwiających postawienie właœściwej diagnozy, a także wybór odpowiedniego schematu postępowania w wielu schorzeniach hematoonkologicznych. Poznanie prawidłowego obrazu hematopoezy jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na okreśœlenie odstępstw od normy przy ocenie materiału patologicznego. W pracy przedstawiono schemat zmian ekspresji antygenów na/w komórkach w trakcie procesu krwiotworzenia. Zaproponowano również schematy trzy-, cztero- i szeœściokolorowej cytometrycznej analizy ekspresji antygenów komórek biorących udział w normalnej hematopoezie.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki