ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Tkanka tłuszczowa kojarzona jest głównie ze swojej najbardziej znanej funkcji jaką jest gromadzenie zapasowych substancji energetycznych w postaci trójglicerydów. Jednakże znana jest również z produkcji i sekrecji szeregu białek i peptydów wpływających na różnorodne funkcje organizmu na drodze endo i parakrynowej. Wśród najważniejszych jej produktów wyróżnia się adipokiny. Adipokiny biorą udział w regulacji pobierania pokarmu oraz bilansu energetycznego, mają też wpływ na insulinowrażliwość oraz rozwój cukrzycy typu II, jak również na angiogenezę, metabolizm lipidów oraz regulację ciśnienia krwi. Ponadto opisano szereg adipokin uczestniczących w modulacji procesów zapalnych. W przedstawionym opracowaniu skupiono się na interakcjach czynnościowych trzech adipokin,: leptyny, rezystyny oraz adiponektyny z osią podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową (HPA).
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki