ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
IL-13 jest cytokiną plejotropową o działaniu przeciwzapalnym i immunoregulacyjnym. Potwierdzono jej udział w różnych stanach chorobowych takich jak: infekcje pasożytnicze, astma, atopia, zespół nerczycowy, choroby przewodu pokarmowego, zapalenia stawów. Coraz więcej dowodów naukowych przemawia za tym, iż przewlekły stan zapalny może również odgrywać kluczową rolę w patogenezie i rozwoju chorób nowotworowych. Dane z piśmiennictwa wskazują na jej rolę w patogenezie takich nowotworów jak: rak piersi, jajnika, trzustki, jelita grubego, głowy i szyi, pęcherza moczowego czy chłoniak ziarniczy. Celem niniejszego przeglądu była analiza danych z piśmiennictwa dotyczących znaczenia IL-13 jako immunomodulatora przeciwzapalnego w różnych stanach chorobowych, z uwzględnieniem chorób nowotworowych, oraz potencjalnych mechanizmów jej działania. Wyniki niektórych badań wskazują na sprzeczną rolę IL-13 w promowaniu i zwalczaniu progresji procesu nowotworowego. Istotnym jest jej udział w ucieczce komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego gospodarza. Badania nad rolą IL-13, zwłaszcza pro- lub antynowotworową stanowią istotny aspekt prognostyczny i/lub diagnostyczny. Rozważane jest także zastosowanie inhibitorów IL-13 w celowanej immunoterapii.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki