ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Wśród peptydów odpornościowych – HDP (ang. Host Defence Peptides) o dużej aktywności biologicznej u zwierząt, wyróżnia się katelicydyny i defensyny. Związki te stanowią naturalne elementy odporności przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej, przeciwgrzybiczej i przeciwpasożytniczej, a nadto wobec tych peptydów mikroorganizmy nie wykształciły oporności, co powoduje, że są one rozważane jako alternatywne substancje dla antybiotyków. Defensyny i katelicydyny w makroorganizmach zwierząt, oddziaływują bezpośrednio na zarazki i pasożyty oraz pośrednio poprzez układ odpornościowy min. oddziaływując na komórki tego układu, w tym ekspresję cytokin – głównie prozapalnych oraz czynników wzrostu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki