ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Wacław Mayzel uważany jest za pierwszego, który opisał podział mitotyczny w komórkach zwierzęcych (rogówka żaby, królika i kota). Swoje obserwacje opublikował w roku 1875 w czasopismach: Medycyna, czasopismo tygodniowe dla lekarzy (1875; 3(45), 409–412) oraz Centraltblatt f. die Med. Wissenschaften (1875, 50: 849–852). Skanowana praca W. Meyzla ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej jest przedstawiona po tym artykule.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki